درباره ما
    

صاحب امتیاز :
دکتر عبدالرسول همتی معاون اجرائی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیر مسئول : 
مهندس سیامک شمس کارشناس مسئول سلامت محیط استان

سردبیر :
مهندس علیرضا دهقانیان کارشناس بهداشت محیط استان 

هیئت تحریریه :
مهندس مریم معافیان  کارشناس تحول اداری دانشگاه

مهندس راضیه باقری    کارشناس ایمنی و بهداشت بیمارستان نمازی
مهندس مریم طمراسی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهدای گمنام شهرستان شیرازهمکاران این شماره:
 مهندس رحیم دوانی 
مهندس درنا نجفی-کارشناس واحد IT بیمارستان نمازی
 مهندس ندا طاهری-کارشناس بهداشت محیط
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-29 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ