برگزاری جلسه مشترک رییس محترم مرکز سلامت محیط و کار با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در راستای برگزاری همایش ملی بهداشت محیط و به درخواست آقای دکتر صادق نیت(رییس محترم مرکز سلامت محیط و کار) جلسه ای با حضور ایشان و جناب آقای دکتر ایمانیه (رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، جناب آقای دکتر همتی(معاون محترم اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه) ، آقای مهندس فرهادی(رییس محترم اداره بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار)و آقای مهندس شمس(مدیر سلامت محیط استان) در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه برنامه های جدید بهداشت محیط در طرح تحول سلامت  توسط آقای دکتر صادق نیت ارائه گردید و  همچنین نگرانیهای موجود در تامین نیرو، وسیله نقلیه و تجهیزات مطرح گردید و آقای دکتر ایمانیه و آقای دکتر همتی قول مساعد دادند که در 20 مرکز سلامت جامعه که قرار است به بخش خصوصی واگذار گردد، هر کدام 4 نفر نیروی بهداشت محیط و یک نفر نیروی بهداشت حرفه ای مستقر گردد. همچنین مقرر گردید در قرار داد واگذاری این مراکز تامین وسیله نقلیه و تجهیزات مورد نظر طبق نظر مرکز سلامت اعمال گردد.

در ادامه آقای مهندس شمس از حمایتهای آقای دکتر ایمانیه و آقای دکتر همتی و نیز آقای دکتر صادق نیت در برگزاری همایش قدردانی نمودند.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-14 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ