افتتاحیه مراسم

سخنرانی  رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در افتتاحیه همایش

سخنرانی دکتر صادق نیت رییس محترم مرکز سلامت محیط

سخنان دکتر مصداقی نیا رییس  انجمن علمی بهداشت محیط ایران

سخنرانی خانم دکتر دهقانی دبیر علمی همایش

       حضور پررنگ مرکز سلامت محیط کار و معاونت بهداشتی در همایش ملی بهداشت محیط  شیراز

       برگزاری موضوعات تخصصی مورد نیاز جامعه و معاونتهای بهداشتی در مباحث اصلی و پنلهای تخصصی و کارگاههای تخصصی جنبی همایش

       برگزاری جلسه مشترک رییس محترم مرکز سلامت محیط و کار با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز

       برگزاری جلسه کارشناسان مسوول بهداشت محیط شهرستانهای استان فارس با آقای مهندس فرهادی

       بازدید رییس محترم مرکز سلامت محیط و کار و رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مرکز سلامت جامعه سعدی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-16 10:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ