برگزاری موضوعات تخصصی مورد نیاز جامعه و معاونتهای بهداشتی در مباحث اصلی و پنلهای تخصصی و کارگاههای تخصصی جنبی همایش:
 
عنوان کارگاه سخنران
برنامه ایمنی آب آشامیدنی مهندس غلامرضا شقاقی
برنامه پیوست سلامت مهندس مهران خائفی، دکتر عباس شاهسونی
اصول مهندسی مواجهه  بهداشتی با انرژی های هسته ای و امواج الکترو مغناطیس مهندس علی گورانی
 
رویکردهای جدید در بازرسی های بهداشت محیط مهندس محسن فرهادی
نقش مانورهای میدانی در آمادگی تیم های بهداشت محیط جهت کنترل عوامل محیطی در بحران ها و شرایط اضطرار مهندس محراب آقا زاده
خدمات مشارکتی و غیر حاکمیتی بهداشت محیط، شرکت ها و موسسات خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی، پسماند و خدمات الکترونیک سلامت و شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جوندگان مهندس محسن فرهادی، مهندس فریبا ملک احمدی، مهندس ژانت فرساد
ایجاد فرصت های شغلی در بهداشت محیط مهندس علی گورانی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-14 13:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ